به دلیل تعدد دکل‌های شرکت تمامی مناطق شهر شیراز، شهرک صنعتی، بلوار خلیج فارس و شهر صدرا تحت پوشش میباشند .

با توجه به پستی و بلندی‌های مناطق مختلف و وجود ساختمانهای کوتاه و بلند، در صورتی‌ که محل شما امکان دریافت اینترنت پر سرعت بیسیم را نداشته باشد، نگران نباشید، در صورت نیاز شرکت با نصب لوله یا دکل با توجه به بودجه متقاضی اینترنت را در هر منطقه‌ای به وی تحویل میدهد .

 

Sunnet